Cecilia Carballido

É unha profesional do deseño, xestión e produción de proxectos culturais. Actualmente, xestiona o seu propio proxecto xunto con compañeiros do sector: Rende  Sociedade Cooperativa  Galega. Traballou no sector teatral, en  Nordesía  Porduccións, no  ámtibo público (AGADIC e Auditorio de Galicia) e desde o 2015 especializouse en feiras nacionais e internacionais (Womex, Conecta  Fiction, Culturgal, Galicia Escena Prol) así como en festivais (Atlantic  Fest, Festival  Alguén que Respira, Ikfem). Ademais, deu clases en diferentes ciclos e programacións de diversa índole centrando os seus labores na análise, selección e coordinación de equipos técnicos e artísticos.

Web de Cunde