Mundo Sonoro

A escola Mundo Sonoro foi creada para achegar a música as persoas sen distinción da idade, tanto en grupo como de xeito individual e que queiran desenrolar as súas dotes musicais con fins amateurs ou ben profesionais.
A súa filosofía trata de que a persona que vaia a aprender música descubra o Mundo Musical en tódolos seus aspectos; tocar, gravar, escoitar xogando con todos os elementos, deste xeito terá máis recursos e será mais autónomo.
 • Ensinan música clásica e moderna nas seguintes materias:
  • Harmonía
  • Audio
  • Gravación
 • Instrumentos clásicos e eléctricos:
  • Corda frotada
  • Guitarra e guitarra eléctrica
  • Baixo eléctrico
  • Vento
  • Percusión
  • Piano
  • Técnica vocal
 • Preparación para acceso ao conservatorio.
 • Clases particulares:
  • Preparación específica según as necesidades do alumnado.
 • Actividades grupais:
  • Summus Lac. Coro show