Nuria Balboa

É arquitecta de formación e traballa en producción e infraestructuras en varios festivais galegos coma SinSal, Son Estrella Galicia Posidonia, Wos Festival entre outros. Fai o proxecto técnico, coordinación de prevención de seguridade e saúde, xestión de licenzas, coordinación de actividades empresariais, cálculo de infraestructuras e medición de espazos para facer a planimetría.