Sabela Cereijo

Sabela Cereijo é unha cantante e compositora viguesa, con experiencia no panorama nacional e internacional desde o ano 2002.

Comezou a súa andaina profesional na TVG onde, tras gañar un concurso, participou en diferentes programas (como cantante e presentadora) e gravou o seu primeiro disco da man de Nani García, con temas de composición propia e outros de artistas galegos tan recoñecidos como Carmen Rey.

No ano 2006 trasládase a Madrid onde comeza a súa carreira en teatro musical, traballando en grandes producións como Hoy no me puedo levantar de Nacho Cano, Ángeles Desangelados de Teo Cardalda ou Edipo Rey dirixida por Jorge Lavelli. En Madrid segue compoñendo e forma parte do coro Gospel Factory dirixido por Dani Reus, antesala dos seus proxectos como directora de coro.

Posteriormente decide emprender una nueva aventura embarcándose en cruceros como cantante del teatro, función que desarrolla durante más de 5 años, en 3 compañías distintas y recorriendo más de 25 países. De esta experiencia , su aprendizaje y sus vivencias nace Siguiendo el juego disco que compuso junto a Isaac Garabatos y que se edita en el año 2019.

Posteriormente decide emprender unha nova aventura embarcándose en cruceiros como cantante do teatro, función que desenvolve durante máis de 5 anos, en 3 compañías distintas e percorrendo máis de 25 países. Desta experiencia , a súa aprendizaxe e as súas vivencias nace Siguiendo el juego disco que compuxo xunto a Isaac Garabatos e que se edita en o ano 2019.

Ademais da súa carreira como solista, funda no ano 2015 a banda vocal Cherry Sweet onde se encarga tamén dos arranxos vocais.

Na actualidade, compaxina o seu traballo como cantante coa docencia, impartindo clases de Técnica Vocal en dZetta (Vigo) e dirixindo Simia Coro Show en Simia Espazo (Vigo).