Women in Music

Women in Music é unha organización coa misión de promover a conciencia, a igualdade, a diversidade, o patrimonio, as oportunidades e os aspectos culturais das mulleres nas artes musicais a través da educación, o apoio, o empoderamento e o recoñecemento. Os seus seminarios, paneis, exhibicións, premios por logros e iniciativas xuvenís celebran a contribución feminina ao mundo da música e fortalecen os lazos comunitarios.

Women in Music fundouse en 1985 en Nova York e sempre estivo comprometida coa educación, o empoderamento e o avance das mulleres na industria da música. WIM agora abarca capítulos en todo o país e en todo o mundo, desde Los Ángeles ata a India.Os seus membros son un grupo diverso de mulleres, homes e persoas non binarias en todas as etapas das súas carreiras, desde estudantes ata experimentados veteranos da industria. Son executivos de selos discográficos, xerentes de artistas, compositores, músicos, avogados, enxeñeiros de gravación, axentes, publicistas, propietarios de estudos, editores de música, comercializadores tradicionais e en liña, e máis.