Becas MIMTEK: Programa de becas para o talento na industria musical

The Bass Valley, a asociación MIM (Mujeres en la Industria Musical) e MUTEK Festival lanzan as becas MIMTEK para fomentar o desenvolvemento do talento femenino na industria musical.

Poderá presentarse calquera estudante, produtora amateur ou semi profesional disposta e decidida a forxarse unha carreira profesional na industria da música en calquera dos aspectos que se cobren no temario de o Diploma en Produción Musical e Sonido Online, sen importar idade ou país de residencia.

As 100 seleccionadas obterán unha beca polo 50% do custo do diploma. Tamén darán 5 becas polo 100% do custo a aquelas estudantes que demostren durante a duración do curso, a máxima implicación, así como unha capacidade extra para asimilar os conceptos e un potencial adicional para destacar como produtoras ou profesionais da industria.

As interesadas deben cubrirformulario de inscripciónenviar a súa carta de motivación así como proxectos ou demos, se os tiveran, a becas@thebassvalley.com. O período de inscripción e presentación de cartas de motivación comenzará o 9 de Marzo de 2021 ata cubrir o número de becas disponible.

Más artículos sobre...
Consultas en línea industria musical
Industria musical
Consultas en línea hazlo tú misma
Hazlo tú misma
Categoria miscelánea
Miscelánea